www.phuongthinhphat.net
BÁO PC WORLD VIỆT NAMBÁO PC WORLD VIỆT NAM
Ngày nhập: 02/05/2019 14:01:43

BÁO PC WORLD VIỆT NAM

Công nghệ nhận dạng vô tuyến RFID kết hợp camera chuyên dụng và phần mềm quản lý bãi xe đã được đưa vào ứng dụng trong hệ thống giữ xe thông minh PTP_SP của Công ty Phương Thịnh Phát, TP.HCM

Sản phẩm Nhân tài Đất Việt 2008Sản phẩm Nhân tài Đất Việt 2008
Ngày nhập: 02/05/2019 13:58:33

“Hệ thống rút phiếu tự động PTP_IQS”: Nhiều ứng dụng thực tiễn cho bệnh viện
Cập nhật lúc 14h57" , ngày 18/11/2008
 Tác giả thuyết trình trước Hội đồng chung khảo

Web khác
Ngày nhập: 02/05/2019 13:56:39
Báo Sài Gòn Tiếp ThịBáo Sài Gòn Tiếp Thị
Ngày nhập: 02/05/2019 13:55:35
Báo Doanh Nhân Việt NamBáo Doanh Nhân Việt Nam
Ngày nhập: 02/05/2019 13:54:39
Báo PC World VNBáo PC World VN
Ngày nhập: 02/05/2019 13:50:25
 

Hỗ trợ

Hotline 0946.868.500
 

Nguyễn Xuân Thịnh - Giám Đốc
ĐT: 
+84 0913 918 036
Email: thinh.nx@phuongthinhphat.net

Trần Thị Lan Huyền - TP. Dự Án
ĐT: 
+84 0989 053 988

Email:lanhuyen.tt@phuongthinhphat.net

Nguyễn Xuân Cảnh - Kinh Doanh​
ĐT: +84 0888 422 236
Email: canh.nx@phuongthinhphat.net

Trần Minh Út - Kinh Doanh​
ĐT: 
+84 0946 868 500

Email: ut.tm@phuongthinhphat.net